Facebook
Fahrzeugname Beschreibung
Engelsbrand 19 MTW Mannschaftstransportwagen
Engelsbrand 23 TLF 3000 Tanklöschfahrzeug
Engelsbrand 42 LF8/6 Löschgruppenfahrzeug
Engelsbrand 43 HLF10 Hilfeleistungslöschfahrzeug
Engelsbrand 44 LF16/12 Löschgruppenfahrzeug
Engelsbrand 23 (a.D.) TLF16/25 Tanklöschfahrzeug
Engelsbrand 2/41 (a.D.) LF8 Löschgruppenfahrzeug
Engelsbrand 3/41 (a.D.) LF8 Löschgruppenfahrzeug
Engelsbrand 10 KdoW Kommandowagen