Facebook
Fahrzeugname Beschreibung
Engelsbrand 1/19 MTW Mannschaftstransportwagen
Engelsbrand 1/23 TLF16/25 Tanklöschfahrzeug
Engelsbrand 1/42 HLF10 Hilfeleistungslöschfahrzeug
Engelsbrand 2/44 LF16/12 Löschgruppenfahrzeug
Engelsbrand 3/42 LF8/6 Löschgruppenfahrzeug